OPINION

Actors In Dual Roles

1. Yoon Shi Yoon

2. Seo Kang Joon

3. Yoon Shi Yoon

4. Yang Se Jong

5. Park Bo Young

6. Ji Sung

7. Hyun Bin

8. Woo Do Hwan

9. Song Joon Ki

10. Rowoon and Kim Hye Yoon

11. Yoon Hyun Min

12. Chae Soo Bin